Starimo brže od stanovništva Zapadne Evrope, a produktivnost nam opada: Ekonomske posledice negativne demografije

Na FEFA u saradnji sa CEVES u Beogradu održana je prezentacija ključnih nalaza nedavno objavljene studije MMF-a pod nazivom “Rizici demografskih promena u Centralnoj i Istočnoj Evropi“ o socio-ekonomskim implikacijama aktuelnih negativnih demografskih trendova u Srbiji i zemljama Centralne i Istočne Evrope, sa fokusom na tržište rada, ravnu potrošnju, agregatnu produktivnost i privredni rast. Prema … Настави са читањем Starimo brže od stanovništva Zapadne Evrope, a produktivnost nam opada: Ekonomske posledice negativne demografije