Sava Sekulić – moć vizije, multimedijalna izložba, Kulturni centar Srbije u Parizu

0

U subotu 16. 10. 2021. u 19 časova u Kulturnom centru Srbije, u Parizu, otvorena je multimedijalna izložba slika – Sava Sekulić – moć vizije. Izložbu svetskog klasika Save Sekulića iz zbirke Muzeja naivne i marginalne umetnosti Jagodina (MNMU), Muzej je organizovao pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja RS u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova RS i Kulturnim centrom Srbije u Parizu. Na svečanom otvaranju izložbe govorile su dr Ivana Bašičević Antić, direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti i ispred Kulturnog centra Srbije Marija Nestorović, koja je i proglasila izložbu otvorenom.


Sava Sekulić (1902-1989), autentični samouk, snagom, originalnošću i istrajnošću likovnog instinkta dosezao je daleko ispred svog vremena. Rođen je 17. februara 1902. godine u srpskoj porodici u dalmatinskom selu Bilišane. Danas se ubraja među najznačajnije svetske klasike nekonvencionalne umetnosti, koja je nastajala izvan mejnstrim tokova zvanično priznate akademske i profesionalne umetnosti. Dela Save Sekulića baštine mnoge značajne svetske kolekcije poput Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini (Srbija), Hrvatskog muzeja naivne umetnosti u Zagrebu (Hrvatska), Galerije „Šarlota Zander“ u Benighajmu (Nemačka), Nacionalnog muzeja naivne umetnosti „Anatol Jakovski“ u Nici (Francuska), i niza drugih.


Muzej naivne i marginalne umetnosti predstavlja ustanovu specijalizovanu za muzeološku zaštitu najvrednijih ostvarenja nekonvencionalnog segmenta savremene umetničke scene koji podrazumeva odsustvo formalnog likovnog obrazovanja. diletantizma i komercijalnosti. Muzej danas baštini bogatu internacionalnu Zbirku sa preko 3500 dela autora iz tridesetak zemalja sveta. Uporedo sa kolekcioniranjem dela, u skladu sa savremenim muzeološkim principima, od osnivanja Muzeja, posebna pažnja posvećivanaje istraživačkom radu kroz prikupljanje, sistematizovanje, proučavanje i publikovanje dragocene dokumentarne građe o ovoj kompleksnoj oblasti.

Ivana Jovanović, viši kustos MNMU