Regionalnom saradnjom i kontrolom do smanjenja ilegalne trgovine i stabilnosti prihoda

  0
  Foto: Aleksandar Dimitrijevic

  Saradnja državnih organa u regionu, pojačana kontrola i akcizna politika usklađena sa kupovnom moći stanovništva preduslovi su za izvesne i predvidive državne prihode kao i za smanjenje nelegalne trgovine duvanskim proizvodima, jedna je od glavnih poruka ministarskog panela u Bečićima koji je ove godine posvećen stabilnosti javnih finansija i privrednom rastu. Duvanska industrija jedan je od najvećih poreskih obveznika u regionu, a samo je kompanija JTI u regionu uplatila porez u iznosu od više od 606 miliona evra u 2018. godini.

  “U regiji Zapadnog Balkana duvanska industrija čini i do 11% ukupnih budžetskih prihoda. Svi regionalni kandidati za članstvo u EU imaju izgrađenu praksu akciznih kalendara i veoma je važno konzistentno ih se pridržavati. Tako se vodi računa o kupovnoj moći stanovništva, i sprečava rast ilegalne trgovine. Zato je neophodno da akcizne politike u regionu budu prilagođene socijalnoj i ekonomskoj situaciji, a da povećanje akciza bude umereno i postepeno“, rekao je Goran Pekez, direktor korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji JTI za Zapadni Balkan i istakao Crnu Goru kao dobar primer usklađivanja akcizne politike.

  Sa druge strane, primer Bosne i Hercegovine gde je akciza povećana sa 28 evra u 2010. na 90 evra na 1.000 cigareta u 2018. godini doveo je do značajnog rasta ilegalne trgovine sa 6% na više od 50% ukupnog duvanskog tržišta. ’’Ovakav porast akciza i cena duvanskih proizvoda bio je preveliki teret za potrošače koji su se okrenuli ilegalnim alternativama“, istakao je Pekez i dodao da „JTI snažno podržava odluku Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH da se akcizne stope smanje na nivo iz 2018 i uvede trogodišnji moratorijum na povećanja akcize. Verujemo da će ovo doprineti stabilizaciji tržišta, ali istovremeno se mora pokrenuti jaka borba protiv šverca i sive ekonomije“.

  Na kraju izlaganja Goran Pekez je apelovao na još tešnju saradnju vlada regiona u borbi protiv ilegalne trgovine. Pogotovo je naglasio primere Srbije i Hrvatske kao regionalne primere najbolje prakse, dok Vlade Crne Gore, Kosova* i Albanije ubrzano preduzimaju slične korake pod vođstvom ministarstava finansija.

  JTI već deset godina organizuje obuke za predstavnike carina i ministarstava unutrašnjih poslova iz svih zemalja regiona. U Srbiji, JTI pruža podršku unapređenju kapaciteta inspekcijskog nadzora, a borbi protiv ilegalne trgovine doprinosi i kroz projekat satelitskog nadzora uzgoja duvana. Pored toga, JTI je Upravi carina donirao dresirane pse koji znatno olakšavaju posao carinicima.