Psihologija dizajna: Za kreiranje promena usredsredite se na ponašanje

    0
    Lauren Kelly

    Kažu da je “lepota u očima posmatrača”. Ako bi to bilo potpuno istina, dizajneri bi imali izuzetno težak zadatak, jer bi sa svojim proizvodima, bez obzira na praćenje trendova, uvek gađali na slepo. I iako dizajn u industriji komunikacije nije egzaktna nauka, razumevanje ljudske psihologije je za dizajnera moćan alat. Pomoću znanja iz psihologije i bihejviorizma dizajner može postići da se njegovi proizvodi obraćaju pravim ljudima i da postignu željeni efekat, a istovremeno da ponašanje korisnika čak usmeravaju na postavljeni cilj – prodaju proizvoda odn. usluge.

    Transformacijom šema ponašanja, koju možemo postići već malim promenama u navikama, danas se produbljeno bave i najbolji svetski dizajneri. Pravilan i promišljen dizajn naime može da utiče na promene ponašanja pojedinca kako u klasičnom, tako i u internet dizajnu. Pravila i zapovesti postoje u pogledu izbora boja, tipografije, pozicioniranja, naglašavanja, koncepta teksta, načina dodavanja proizvoda u korpu i sl. Kad se potrošač sretne sa određenom robnom markom, ona ima tačno 90 sekundi vremena da ga privuče ili da ga ne privuče. I u čak 62 do 90 posto slučajeva se prvi utisak formira upravo na osnovu boje. O psihologiji boja postoje hiljade teorija, a jedna od zanimljivijih je svakako teorija kečapa i senfa, koja garantuje da kombinacija crvene (boja koja podstiče oduševljenje i pažnju) i žute (optimizam) robnu marku čini ukusnom i podstiče apetit. Ako pogledam primer preduzeća McDonald’s, tu teoriju bi lako podržali.

    U važnost objedinjavanja psiholoških nauka i dizajna uverena je i psiholog, savetnica na području ponašanja i osnivač preduzeća BehaviourStudio Loren Keli (Lauren Kelly). Gospođa Keli robnim markama, kao što su Microsoft, Britanska i Estonska vlada, Coop Digital, Everywoman, Kinetic London, MIT, Union College i Contentful pomaže da dizajniraju projektne grupe za poboljšanje korisničkog iskustva i rešavanje izazova na području šema ponašanja i pomaže im da pronađu put do stvaranja efikasnijih proizvoda. Loren će biti jedan od govornika na ovogodišnjoj konferenciji SEMPL koja će se održati 28. i 29. novembra u Portorožu. Predstaviće alat BehaviourKit, pomoću kog destiluju najnovije teorije dizajna, ekonomiju ponašanja i psihologiju potrošača i otkriće iznenađujuće rezultate koje donose njihove metode.