Poslednji put je ovu cenu akcija Telekom Srpska imala 2016. godine

    0

    Dolaskom nove direktorke Telekoma Srpska Jelene Trivan i novog menadžmenta, akcije Telekoma Srpska porasle su na berzi za 11.5 procenata. Kako na cenu akcije na berzi utiču i interni faktori, kao što je sposobnost i reputacija mendžmenta, očito je da je finansijsko tržište pozitivno reagovalo na odluku Srbije da Jelena Trivan stane na čelo ove firme koja ima vlasnički udeo i u mtel Crna Gora i mtel Austrija.

    Podsećanja radi, Jelena Trivan je u Srbiji proglašena za najboljeg menadžera 2019. godine, nakon što je uspešno konsolidovala poslovanje Službenog glasnika koji je 2018. godine ostvario 16 puta veću dobit.

    Ovim se nastavlja uspešna politika Telekom grupacije koja zauzima lidersku poziciju u čitavom regionu.