Osigurajte sve što vam je najvrednije

    0

    Osigurajte stan od 70 m2 za manje od 1 EUR po kvadratu

    U susret Svetskom prvenstvu u košarci, kao veliki sponzor Košarkaškaškog saveza Srbije, Triglav osiguranje uvrstilo je u svoju ponudu novu uslugu sveobuhvatnog osiguranja domaćinstva. Od sada, uz paket osiguranja „Moj Krov“ moguće je osigurati svoju nepokretnu i pokretnu imovinu domaćinstva, ali i odgovornost ukućana. Na portalu e.Triglav.rs, uz postojeću mogućnost kupovine putnog osiguranja, od sada je dostupna i online kupovina polise paketnog osiguranja „Moj krov“, i to u okviru dva paketa: Standard i Premium. Rukovodeći se znanjem da je dom mnogo više od kuće ili stana, Triglav osiguranje se pobrinulo da vašoj imovini pruži sigurnost i to na brz i jednostavan način.

    Polisa osiguranje domaćinstva „Moj krov“ pokriva štete na nepokretnoj, ali i pokretnoj imovini nastale od požarnih rizika uključujući i oluju, grad, eksploziju, pad letilice, udara vozila u osigurani objekat, manifestacije i demonstracije, udar groma, kao i od izliva vode iz instalacija. Ovom polisom pokrićete i rizik provalne krađe i loma stakla, uz mogućnost osiguranja odgovornosti članova domaćinstva prema trećim licima. Uz sve navedeno, ugovara se i pokriće hitnih intervencija u kući ili stanu sa asistencijom koja je na raspolaganju 24 sata 7 dana u nedelji u slučaju potrebe za neodložnim intervencijama servisera.

    Proces osiguravanja domaćinstva zahteva svega nekoliko minuta i može se u potpunosti obaviti on-line, tako da odlazak u poslovnicu nije nephodan. Istovetno kao i u slučaju kupovine polise putnog osiguranja na portalu e.Triglav.rs, sve potrebne informacije, pa i sama polisa biće isporučeni na verifikovanu e-mail adresu, a svima koji prijave broj telefona biće poslat SMS sa osnovnim podacima o osiguranju i neophodnim brojevima telefona za prijavu štete, ali i u slučajevima hitnih kućnih intervencija dostupnih tokom 24h.