Intesa Sanpaolo usvojila konsolidovane rezultate na dan 30. septembar 2019.

  0

  Upravni odbor Intesa Sanpaolo, međunarodne bankarske grupe u okviru koje posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovani prelazni izveštaj zaključno sa 30. septembrom 2019. (°) (6).

  Rezultati za prvih devet meseci 2019. pokazuju da je Grupa na dobrom putu da ostvari svoje ciljeve i naglašavaju njenu trajnu podršku državi, uključujući i opredeljenje da postane primer održivosti i društvene i kulturne korporativne odgovornosti.

  Rezultati odražavaju održivu profitabilnost Grupe koja je zasnovana na snažnoj kapitalnoj bazi i visokoj likvidnosti, kao i otpornom i dobro diversifikovanom poslovnom modelu.

  • Snažna neto dobit:

  • 1.044 miliona evra u trećem kvartalu 2019. u poređenju sa 1.261 miliona evra u drugom kvartalu 2019.
  • 3.310 miliona u prvih devet meseci 2019. u poređenju sa 3.012 miliona u prvih devet meseci 2018.

  • Bruto dobit porasla je za 8% u odnosu na prvih 9 meseci 2018.

  • Operativna marža porasla je 0,9% u odnosu na prvih 9 meseci 2018.

  • Operativni troškovi smanjeni su za 2,5% u odnosu na prvih 9 meseci 2018.

  • Poboljašnje kvaliteta kredita:

  • Smanjenje bruto nenaplativih kredita, postignuto bez dodatnih troškova za akcionare.
  • Smanjenje bruto iznosa nenaplativih kredita od oko 20 milijardi evra od decembra 2017. i od oko 33 milijarde evra od septembra 2015. (odnosno, oko 7 milijardi evra i oko 19 milijardi evra, respektivno, ako se izuzme prodaja Intrumu koja je završena u četvrtom kvartalu 2018. i ugovor o prodaji potpisan sa kompanijom Prelios u trećem kvartalu 2019.).
  • Smanjenje stanja nenaplativih kredita za 13,3% bruto i 13,9% neto u odnosu na kraj 2018.; odnos nenaplativih kredita prema ukupnim kreditima od 7,6% bruto i 3,6% neto.
  • Rashodi obezvređenja kredita smanjeni su za 17,7% u odnosu na prvih devet meseci 2018.
  • Anualizovan trošak rizika u prvih 9 meseci 2019. smanjen je na 47 baznih poena.

  • Solidan osnovni kapital, daleko iznad regulatornih zahteva:

  • Racio pokazatelj kapitala CET1 na datum 30. septembar 2019. nakon što se odbije 2.648 miliona evra u dividendama obračunatim u prvih 9 meseci 2019. na nivou od:
  • 14,2% pro-forma „fully loaded“ (1) (2).
  • 14% „phased-in“ (**).
  • Racio pokazatelj CET1 u EBA/ECB stres testu iz 2018. godine:
  • 9,7% „fully loaded“ u skladu sa nepovoljnim scenariom za 2020, 10,3% ako se uzmu u obzir povećanja kapitala za plan podsticaja i konverzija udela u štednji, što je finalizovano u 3. kvartalu 2018. i 11,4% ako se računa na pro-forma osnovi (***).

  Saopštenje u celini možete pronaći na: https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/20191105_3Q19Results_uk.pdf?id=CNT-05-0000000547373&ct=application/pdf