Gastrejd usvojio odluku o konačnoj investiciji u vezi sa Nezavisnim sistemom prirodnog gasa u Aleksandropolisu

  0
  Foto promo

  Odluku o konačnoj investiciji za izgradnju Nezavisnog sistema prirodnog gasa (INGS) u Aleksandropolisu doneli su juče akcionari Gastrejda (Gastrade SA). Odluka je poslednji i najvažniji korak, pre ulaska u fazu izgradnje projekta.

  Skupština akcionara je jednoglasno potvrdila da su svi uslovi za realizaciju projekta obezbeđeni i da se projekat odvija po planu.  

  Izgradnja i funkcionisanje Terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu doprineće energetskoj bezbednosti, likvidnosti i diverzifikaciji zemlje i čitavog regiona Jugoistočne Evrope, jačanju strateške uloge Grčke sa ponudom alternativnih izvora i ruta za snabdevanje prirodnim gasom u regionu.

  Plutajuća jedinica za skladištenje i regasifikaciju (FSRU) biće povezana sa Nacionalnim sistemom Grčke za transmisiju prirodnog gasa (NNGTS) cevovodom dužine 28 km, kojim će se gasifikovani tečni prirodni gas (TPG) prenositi dalje na tržišta Grčke, Bugarske i šireg regiona, počev od Rumunije, Srbije i Severne Makedonije, pa sve do Moldavije i Ukrajine.

  Očekuje se da će terminal biti operativan do kraja 2023. godine, a ugovoreni kapacitet regasifikacije je već dostigao do 50% njegovog tehničkog kapaciteta od 5,5 milijardi kubnih metara godišnje. Napominje se da je INGS u Alekandropolisu uključen i finansiran putem Operativnog programa NSRF (dokument na nacionalnom nivou kojim se programiraju sredstva evropskih fondova) „Konkurentnost, preduzetništvo i inovacije 2014-2020“ (EPAnEK), sa iznosom javne potrošnje od 166,7 miliona evra.

  Osnivački akcionar i predsedavajuća Borda direktora u Gastrejdu, Elmina Kopeluzu (Copelouzou), je izjavila ovim povodom: „Odluka o konačnoj investiciji otvara novo, važno poglavlje za energetsku bezbednost zemlje i jugoistočne Evrope. Posebno smo srećni što se Gastrejd obavezao na ovaj kritičan projekat koji predstavlja prioritet za Evropsku uniju. Alekandropolis INGS će doprineti sigurnosti snabdevanja energijom, diverzifikujući energetske rute i doprineće razvoju konkurencije u korist krajnjih potrošača”. Dok je potpredsednik i generalni direktor Gastrejda Konstantinos Sifnaios naglasio: „Strateški projekat za region sada dostiže fazu implementacije. Ponosni smo na ovo dostignuće i uvereni da će ljudski resursi Gastrejda u kombinaciji sa znanjem i iskustvom i podrškom njenih akcionara, učiniti stvarnom viziju nove, inovativne energetske ulazne kapije u našoj zemlji”.

  Predstavnik Gaslog Cyprus Investments Ltd, Paolo Enoici (Enoizi), rekao je: „GasLog je od samog početka ulagao i podržavao rad i radujemo se današnjem ishodu. Ovaj posao nam je veoma važan jer GasLog ne samo da učestvuje u akcionarskom sastavu Gastrejda, već će po završetku relevantne konkurentske procedure, uraditi konverziju jednog od brodova iz naše flote u FSRU, koji će naknadno biti prebačen Gastrejdu krajem 2023. godine. Pored toga, GasLog će preuzeti na sebe rad i održavanje FSRU, obezbeđujući svojom stručnošću pružanje visokog nivoa usluga korisnicima stanice. Ova višestruka uloga naše kompanije u ovom poslu nam daje poseban motiv za njegov uspeh, i zato se radujemo što ćemo obezbediti novi, savremeni i adekvatno funkcionalan ulazni portal TPG za Grčku i JI Evropu”.

  Predsednik DEPA Commercial SA, Joanis (Ioannis) Papadopulos i njihov izvršni direktor Konstantinos Ksifaras (Xifaras), dali su sledeću zajedničku izjavu: „Trenutna energetska kriza naglašava strateški značaj investicije i oživotvorenja INGS u Aleksandropolisu, ne samo za Grčku, već za širu Evropu. Stvara se nova ulazna kapija za snabdevanje energijom, koja će dramatično unaprediti mesto naše zemlje na energetskoj mapi Jugoistočne Evrope“.

  Izvršni direktor Bulgartransgaza EAD, Vladimir Malinov, takođe je pomenuo značaj odluke: „Jednoglasno donošenje odluke o konačnoj investiciji svih akcionara predstavlja ključni momenat u nastavku same izgradnje terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu u Grčkoj“. Izvršni direktor bugarskog operatera za prenos gasa na Generalnoj skupštini akcionara održanoj u Atini je rekao i sledeće: „Učešće bugarske države preko Bulgartransgaz EAD, kao akcionara u projektu, doprineće jačanju tržišta prirodnog gasa u regionu jugoistočne Evrope. Pristup alternativnom snabdevanju prirodnim gasom, iz Sjedinjenih Država, Egipta, Katara i drugih, obezbediće takođe konkurentne cene na tržištu prirodnog gasa Bugarskoj i susednim zemljama. Rastuća likvidnost kroz pristup TPG će ubrzati proces dekarbonizacije u Bugarskoj“.

  Izvršni direktor DESFA SA, Marija Rita Gali (Maria Rita Galli), izjavila je akcionarima: „Današnja odluka o konačnoj investiciji za Aleksandropolis FSRU označava početak simboličnog projekta koji će igrati ključnu ulogu u jačanju energetske sigurnosti Grčke i dodatno će učvrstiti vodeću poziciju u regionalnom energetskom razvoju. Implementacijom ovog strateški važnog projekta i njegovom interkonekcijom preko NNGTS-a (kojim upravlja DESFA) na postojeće i nove izvozne rute prema Bugarskoj i Severnoj Makedoniji, Grčka će se dalje izdići kao energetsko čvorište za ovu oblast, unapređujući izvoz gasa na tržišta jugoistočne i centralne Evrope, povećavajući diverzifikaciju izvora snabdevanja i značajno doprinoseći energetskoj tranziciji Grčke i šireg regiona. Posvećena razvoju ključne energetske infrastrukture, DESFA će svojim vrhunskim znanjem i dugogodišnjim iskustvom stečenih radom na TPG terminalu Revitoussa doprineti optimalnoj izgradnji i odličnoj implementaciji Aleksandropolis FSRU.“