EFSE i UniCredit Banka proširuju partnerstvo sa dodatnih 10 miliona evra za kupovinu stambenog prostora

  0

  Dugoročni partneri, Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) i UniCredit Banka Srbija potpisali su Ugovor o kreditnoj liniji u iznosu od 10 miliona evra. Ova investicija će omogućiti banci da dodatno unapredi pristup finansiranju za klijente koji rešavaju svoje stambeno pitanje širom zemlje.

  Druga po veličini banka u Srbiji, UniCredit Banka je takođe i lider u stambenom kreditiranju kada je u pitanju kupovina prvog stana, s obzirom na to da u njenom portfoliju ovakvi krediti čine 85%.  Mreža od 72 ekspoziture širom zemlje joj omogućava i da opsluži manje razvijena tržišta sa proizvodom koji je kreiran po meri domaćinstva sa nižim i srednjim prihodima. Finansiranje od strane EFSE-a će omogućiti banci da ponudi opcije finansiranja koje su u skladu sa potrebama ove ciljne grupe.

  Predsedavajući Upravnog odbora EFSE fonda Kristof Tiskens je izjavio: “EFSE ima za cilj da promoviše prosperitet pružanjem sredstava za rast i poboljšanje kvaliteta života za one koji bi inače imali poteškoća da obezbede pristupačno finansiranje. UniCredit je pouzdan partner u ovoj misiji od 2013. godine, pomažući nam da dođemo do široke baze mladih koji kupovinom stambenog prostora žele da polože temelje za svoju budućnost.” Radoje Radovanović, direktor Sektora poslovanja sa stanovništvom UniCredit Banke, je izjavio:” Činjenica je da rešavanje stambenog pitanja predstavlja jedan od prioriteta kako pojedinaca, tako i porodica u Srbiji. Sredstva iz kreditne linije EFSE, pored toga što će nam omogućiti da dodatno unapredimo pristup finansiranju onima koji po prvi put kupuju nekretninu na svoje ime, ona će takođe uticati na rast našeg tržišnog učešća u ovom segmentu.”

  Jedan od vodećih razvojnih fondova u čitavom svetu, EFSE je fokusiran na podršku lokalnim finansijskim institucijama u jačanju njihovih kapaciteta kroz finansiranje, mikro i malih preduzećima, ali i unapređenje uslova života domaćinstvima. S obzirom na to da je pristup finansiranju ključan za razvoj ovog segmenta, EFSE je fokusiran na podršku lokalnim finansijskim institucijama u jačanju njihovih kapaciteta kako bi se osiguralo odgovarajuće i održivo finansiranje. Zajedno sa svoji investicionim aktivnostima kroz saradnju sa lokalnim partnerima, EFSE multiplicira svoj uticaj kroz projekte tehničke podrške, obuke i druge vrste nefinansijske podrške preduzetnicima i institucijama.

  Evropski fond za jugoistočnu Evropu (EFSE) je osnovan od strane Nemačke razvojne banke (KfW) uz finansijsku pomoć Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) i Evropske komisije (EC). Kao prvi primer javno-privatnog, EFSE obezbeđuje kapital kroz donatorske agencije, međunarodne finansijske institucije i privatne institucionalne investitore.

  Finance in Motion GmbH je investicioni savetnik EFSE-a, dok je Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. menadžer.

  Za više informacija o Evropskom fondu za jugoistočnu Evropu, molimo vas da posetite: www.efse.lu 
  Za više informacija o Finance in Motion, molimo vas da posetite: www.finance-in-motion.com

  UniCredit Banka je članica UniCredita, jednostavne i uspešne panevropska poslovna banka sa korporativnim i investicionim bankarstvom potpuno posvećenim klijentima, koja širokoj bazi od 26 miliona klijenata pruža jedinstvenu mrežu u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Evropi.

  UniCredit omogućava lokalnu ekspertizu, ali i međunarodni opseg i prati i podržava svoje klijente globalno, obezbeđujući im nenadmašan pristup vodećim bankama članicama Grupe na 14 ključnih tržišta, ali i u 18 zemalja širom sveta. UniCreditova evropska bankarska mreža obuhvata Italiju, Nemačku, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Češku Republiku, Mađarsku, Rumuniju, Rusiju, Srbiju, Slovačku, Sloveniju i Tursku.