Digitalna rešenja za prijavu štete

    PIŠE MR NEMANJA DINIĆ, POMOĆNIK DIREKTORA SEKTORA ZA PRODAJU OSIGURANJA, TRIGLAV

    0
    Foto promo

    Usmerenost na klijenta kao način poslovanja je oduvek bila u fokusu osiguravajuće industrije. Digitalna transformacija je dodatno doprinela daljem razvoju i utemeljenju ovog stava. Kada se takav pristup ukrsti sa izraženom svešću osiguranika o neophodnosti neke vrste osiguranja, dobija se mix snažnog razvoja klasičnog pristupa u kombinaciji sa digitalnim poslovanjem.

    Putno zdravstveno osiguranje kao nijedan proizvod pre, imajući u vidu njegov relativno kratak životni vek na tržištu osiguranja Republike Srbije, opšteprihvaćen je od klijenata i prepoznat kao „obavezno neobavezna“ vrsta osiguranja. Frekvencija štetnih događaja, potencijalne neprijatnosti u trenucima kada je to najmanje potrebno i pristupačnost uslovile su ovakav status. Zahvaljujući digitalnoj transformaciji do putnog zdravstvenog osiguranja se dolazi još brže, lakše i jednostavnije. Pored, sada već standardnih mogućnosti, online ugovaranja polisa osiguranja, online plaćanja premije osiguranja, postavili smo sami sebi pitanje: šta je to što još možemo da učinimo kako bismo klijentu obezbedili dodatnu sigurnost i komfor? Znajući da QR kodovi zbog svoje prirode i mogućnosti „skladištenja“ puno informacija imaju široku primenu u svakodnevnim transakcijama, pored poznatih mogućnosti plaćanja putem QR koda, Triglav osiguranje je u saradnji sa partnerima odlučilo da napravi iskorak u odnosu na postojeću praksu. Naime, skeniranjem QR koda koji se dobija uz Triglav putno osiguranje klijent dobija mogućnost da na jednostavniji način, bez dodatnih troškova prijavi osigurani slučaj, potrebna je samo internet konekcija radi povezivanja na aplikaciju Centra za pomoći i sve informacije su tu – na displeju mobilnog telefona. Svi znamo da kada se dogodi osigurani slučaj misli su negde drugde, briga nadvladava razum i jedino što je osiguraniku potrebno jeste brza i dostupna informacija. Omogućavanje prijave osiguranog slučaja putem QR koda je za klijenta jednostavno i može se učiniti sa bilo kog mesta. Sa aspekta Triglav osiguranja ovo je još jedan način da kažemo – sve će biti u redu.