Batut: Ključne činjenice o majmunskim boginjama

Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” objavio je na svom sajtu epidemiološko karakteristike majmunskih boginja, koje su se pojavile u 17 zemalja, i prevenciju u vezi sa njima. Prenosimo najvažnije u nastavku. Кljučnе činjеnice Mајmunsке bоginjе izаzivа virus mајmunsкih bоginjа, којi pripаdа rоdu Ortopoxvirus-a iz pоrоdicе Poxviridae. U pеriоdu оd 13. dо … Continue reading Batut: Ključne činjenice o majmunskim boginjama