Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Stare Vesti

Zdravlje

Koronarografija - zlatni standard u borbi protiv koronarnih bolesti

Bol u grudima koji se javlja pri fizičkom naporu, a posebno u miru, praćen preznojavnjem, plitkim disanjem i pojačanim znojenjem je razlog da se hitno javite kardiologu kako bi na vreme započeli lečenje. MediGroup poseduje angio-salu sa najsavremenijom opremom kao i visokostručnim lekarskim timom obučenim za rad ovako složenim procedurama kakve obuhvata invanzivna kardiologija, te zadovoljava najviše medicinske standarde.
Datum: 06/10/2016

Koronarografija - zlatni standard u borbi protiv koronarnih bolesti

Sudeći prema poražavajućim statističkim podacima, danas se u Srbiji suočavamo sa epidemijskim razmerama širenja bolesti srca i krvnih sudova. Kako brojke govore, dnevno oko 35 osoba doživi akutni infarkt miokarda od čega 15 ne preživi prve sate razvoja bolesti. Nekada smatrana bolešću starijeg životnog doba, danas sve češće pogađa i mlađu populaciju, tako da nije retkost da se dijagnostikuje već u kasnim tridesetim ili četrdesetim godinama. Njena učestalost je bila veća među muškarcima, ali je danas granica među polovima izbrisana. Zbog visoke smrtnosti i invaliditeta u najproduktivnijom životnom dobu, koronarna bolest predstavlja veliki socijalno-medicinski problem, a njena rana dijagnoza i efikasno lečenje imperativ. U preciznom dijagnostikovanju i daljem lečenju koronarnih bolesti važnu ulogu imaju angio-sale.

"Kako bi se povećao procenat preživljavanja u prvim satima, važan je razvoj i primena invanzivne kardiologije koja se sprovodi u angio-salama. Bez prisustva angio-sale, jedna bolnica nije u mugućnosti da u potpunosti reši sve dijagnostičke i terapijske zahteve u lečenju kardioloških bolesnika. To je mesto gde se postavlja jasna i tačna dijagnoza koronarne bolesti i koja nudi dalje opcije lečenja shodno savremnim preporukama i vodičima dobre kliničke prakse. Takođe, ona je "spasilac" u slučaju akutnog infarkta miokarda, onda kada je vreme presudno za pacijenta i kada je potrebna brza reakcija i dijagnoza. Ponekada su tegobe na koje se žale bolesnici dovoljno indikativne da se dodje do zaključka o pravilnoj dijagnozi. Bol u grudima, koji se javlja pri fizičkom naporu, a posebno u miru, praćen preznojavnjem, plitkim disanjem, pojačanim znojenjem je razlog da se hitno javite kardiologu, kako bi na vreme započeli lečenje", objašnjava dr Dejan Kordić, internista Opšte bolnice MediGroup.

Ova privatna zdravstvena ustanova poseduje angio-salu sa najsavremenijom opremom kao i visokostručnim lekarskim timom obučenim za rad ovako složenih procedura kakve obuhvata invanzivna kardiologija, te zadovoljava najviše medicinske standarde.

"Angio sala Opšte bolnice MediGroup poligon je za veliki broj dijagnostičkih i terapijskih procedura, kako hitnih tako i elektivnih: koronarografije, angiografije perifernih i visceralnih arterija, ugradnje stentova, balon angioplastike, perikardne punkcije, ugradnje filtera u donju šuplju venu u cilju sprečavanja plućne tromboembolije, sklerozacije vena, ugradnje privremnih i stalnih spoljašnjih vodiča srčanog ritma (pace-makera).... Koronarografija ili kataterizacija srca sinonim je za invanzivnu dijagnostičku proceduru", i kako naglašava dr Dejan Kordić, zlatni je standard u dijagnozi koronarne bolesti:

"Danas, napretkom savremene tehnologije u medicini, moguće je ući u samu strukturu aterosklerotske promene, ispitati njenu strukturu i građu, kao i značaj u doprinosu ishemije. Uz pomoć koronarografije u prilici smo da direktno vizeulizujemo krvne sudove - posebno dizajniranim kateterima ulazimo u samu konorarnu cirkulaciju pod kontrolom rengenskih zraka. Ubrizgavanjem kontrasta možemo da vidimo krvne sudove, da sagledamo poremećaj i oštećenja na nivou krvnih sudova i dalje iznalazimo rešenja kako da lečimo postojeći problem".

U angio-sali Opšte bolnice MediGroup sprovodi se hitna ali i planirana, odnosno elektivna invanzivna kardiološka dijagnostika.

"U slučaju akutnog infarkta miokarda vreme je dragoceno i tada pristupamo hitnoj intervenciji. Od pojave prvih upozoravajućih simptoma pa do dolaska u angio-salu treba da prođe malo vremena. Kod pacijenata kod kojih nemamo akutni već hronični problem (koronarnu bolest, anginu pektoris...) možemo da planiramo intervenciju. Njoj prethodi precizno postavljanje dijagnoze uz čitav niz neivanzivnih testova", objašnjava dr Kordić.

Uz angio salu, Opšta bolnica MediGroup poseduje kompletnu logistiku za dalje praćenje i lečenje bolesnika - savremeno opremljenu jedinicu intenzivne nege uz podršku hirurških ekipa u cilju otklanjanja potencijalnih komplikacija. Sala radi svakodnevno i bez ikakvih listi čekanja. Sve pomenute intervencije se obavljaju u okviru jednodnevne bolnice, a prethode im kardiološki pregledi kojima se sagledavaju indikacije i pravi strategija lečenja, a pacijentima se precizno obašnjavanja procedura.

 

 

 

 

 


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.