Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Feljton

Svedočenje Dragog Jovanovića: Kako je ugovaran sastanak između Nedića i Mihailovića

(15. deo) Sve svoje planove šef tajne policije vezuje za Dražu Mihailovića, izveštava doušnik Gestapoa. Bugarski kontraadmiral zabrinut dolaskom angloameričkih snaga na Balkan
Datum: 02/07/2016

Svedočenje Dragog Jovanovića: Kako je ugovaran sastanak između Nedića i Mihailovića

Foto: Wikimedia commons

Pre nekoliko dana upravnik grada Beograda pozvao je sve starešine kvartova i osoblje koje se stara za ishranu i tom prilikom je rekao, kaže se u jednom izveštaju Gestapoa od 24. avgusta 1944:

“...Znam da vam je hrana dosta slaba, a isto tako i obuća, ali uporedite vi sebe i one koji su u šumi, pa ćete videti da ste vi od njih u mnogo boljem položaju. I oni su isto tako nacionalisti kao i vi, koji vode borbu veću od vas te ih dnevno pogine hiljadu i možda i više. Oni su slabije i gore od vas odeveni pa se nikom ne žale, već stoički podnose borbu”.

Govori upravnika su učestali, i on nikad nije propustio priliku, a da ne istakne borbu ljudi DM koju predstavlja kao herojsku. Primećuje se da svi organi UGB veoma često govore o ovoj organizaciji ne krijući svoje simpatije prema Mihailoviću.

Nekoliko dana ranije, 11. avgusta Mika Đorđević dostavlja nemačkoj tajnoj policiji “da njegov šef Dragi Jovanović sve svoje nade stavlja na pokret Draže Mihailovića i nastoji da se s njim poveže”.

Nemci kočano saznaju da ih je izdao i njihov najpozudniji čovek u okupiranom Beogradu. Dosije BDS Dragog Jovanovića puni se svakim danom...

“U Beogradu treba da postoji jedna velika tajna DM organizacija, kojoj pripada veliki deo policijskih službenika i oficira. Ona se proširuje na političke kvartove. Ljudi za vezu treba da su zastupljeni u gotovo svim ministarstvima, upravama privrednih centara, javnih uprava, a naročito kod Centrale za gvožđe. Vrhovna glava ove tajne DM organizacije treba da se nalazi u Gradskoj upravi. Šef srpske policije Dragi Jovanović treba, takođe, kao vodeći da pripada ovoj organizaciji”(u originalu podvučeno crvenom olovkom).

Crvena armija prolazi, kao kroz sir, istočnom Evropom, partizani nadiru u Srbiju, a bugarski kontraadmiral S. N. Ivanov piše dramatično pismo vojnom komandantu jugoistoka.

“Moj istražni organ, koji održava dobre odnose s dražistima, saopštava mi sledeće:

1. U vezi s mojim pređašnjim izveštajem (vidi moj poverljiv dopis br. 1474) general DM je izvršio mobilizaciju celokupnog upravnog aparata. Saznao sam, s dražističke strane, da je njihov čovek: zamenik komandanta po operativnim stvarima u Beogradu - komunističkog odeljenja Pejčarević (treba Bećarević, prim. aut.)

2. Dražisti su dali odobrenje bivšem ministru srpske državne policije, sadašnjem šefu celokupne beogradske policije i gradonačelniku Beograda Dragom Jovanoviću, za neograničeno posećivanje dražističkih komandanata korpusa i brigada u Srbiji u cilju bližeg dodira s istima. S mnogima od njih on već ima dogovore.

3. Prilikom jednog razgovora sa svojim prijateljem, inspektorom policije u Beogradu, Perom Tijanićem gradonačelnik Dragi Jovanović je dao sledeću izjavu:

“Ni general Draža Mihailović, ni Ljotić, ni general Nedić ne bi bili u stanju da sprovedu takav teror nad nemačkim trupama, pri njihovom eventualnom povlačenju iz Srbije, kao ja, iako me dražisti drže za srpskog izdajnika”.

4. Iz dražističkih vesti proizilazi da bi se u Mađarskoj posle sloma političkih i privrednih odnosa Nemačke i Turske, stajalo pred revolucijom.

5. S njihove strane se smatra da ruske trupe koje sada nadiru u Poljsku, treba da su istovetne s onima, koje su Rusi nedavno povukli s rusko-japanske granice. Treba da se radi o oko pet miliona vojnika.

6. Isto tako prema vestima iz njegovih izvora, prestanak odnosa Nemačke i Turske, treba da se smatra - ne kao rezultat Anglo-Amerikanaca, već kao posledica pritiska s ruske strane. Rusi treba da računaju da pridobiju neke prednosti u vezi s Bosporusom i Dardanelom.

7. Prema vestima iz Dražinih odreda u mirovnim pregovorima Nemačke i Engleske dotaknuta su i pitanja Balkanskog poluostrva. Da se Rusima ne bi dalo mogućnosti, u prvom redu da dođu na Balkansko poluostrvo, propustiće se Anglo-Američke trupe preko Turske i zaposednuti vrata balkanskog polja. Tada će Bugarska biti stavljena pred najtežu odluku svoje istorije: tražiće se povlačenje bugarskih trupa iz oblasti Jegejskog mora i Makedonije.

S. N. Ivanov, kontraadmiral, Beograd 17. 8. 1944."

Prognoze bugarskog kontraadmirala neće se obistiniti. Crvena armija napreduje, Radio London javlja druge vesti. U dosijeu Dragog Jovanovića, istog dana kad i Ivanovljev, zaveden je dokument u kojem doušnik javlja:

“Vlada veliko uznemirenje povodom vesti Radio Londona da će general Terzić s 5.000 vojnika, obučenih u sovjetskoj Rusiji, doći na Jadransku obalu i pridružiti se vojsci Titovoj radi oslobođenja Jugoslavije. Većina ljudi se boji da se to obistini, plašeći se navale komunizma u Srbiji”.

Kako se bližio kraj rata, svi su iskakali iz fašističkog broda koji je tonuo. Gestapo je - osim komunista i pripadnika pokreta Draže Mihailovića - počeo da prati i Dragog Jovanovića i Milana Nedića.

Telefonska cenzura Gestapoa zabeležila je sledeći razgovor s telefonske govornice u Mladenovcu koju je 13. avgusta 1944. u 14.30 pozvao neki Kosjarić i tražio Jovanovića.

Kosjarić: - Može li se ugovorena stvar danas napraviti?

Mladenovac: - Ko pita?

K.: - Gospodin koji je pre dva dana govorio u Aranđelovcu.

M.: - Dobro, danas od 19 do 24 časa.

K.: - Dobro, gde?

M.: - U selu Rosana, u blizini Kosjerića, a pratioci moraju da čekaju u Žarkovu. Ja dolazim sa starim gospodinom u 19.30 ili 20 časova.

K.: - To me se ne tiče. Mene se tiče samo selo Rosana. Tamo ću čekati sa celim društvom.

M.: - Da li je na telefonu stvarno čovek iz Aranđelovca. Neka mi to potvrdi još jednom.

K.: - Da, ja sam gospodin iz Aranđelovca.

Veza Nikole Kalabića i Dragog Jovanovića se prekida. Jovanović poziva telefonom 25 iz Mladenovca broj 43443 u Beogradu:

Jovanović: - Gospodine predsedniče, ja putujem danas u 18 časova.

Beograd: - Ne čujem ništa...

Jovanović: - Dobro, doći ću danas u 17.00 po vas.

Veza se prekida. Nemci kreću u poteru za telefonom 43443, ali iz srpske telefonske centrale dobijaju šokantan odgovor: “Telefon je slobodan i nema sudeonika u kopčanju”.

Te večeri, Milan Nedić i Draža Mihailović sastaće se prvi put od okupacije.

CEO FELJTON OVDE


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.