Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Da li ste spremni na kompromis? – Pristati ili ne pristati, pitanje je sad!

foto: pixabay.com

Kompromis je u svakodnevnom životu nezaobilazan deo naših socijalnih odnosa i skoro da nema dana kada svako od nas ne načini bar jedan kompromis. Činimo ih kod kuće sa članovima porodice, u vezama i u braku, na poslu, sa prijateljima...

Kompromis se različito određuje zavisno od konteksta, odnosno sfere života. Na primer, u ekonomiji i pravnoj nauci kompromis označava sporazum, pogodbu ili poravnanje. Sa druge strane, u svakodnevnom životu kompromis podrazumeva odluku čiji je ishod ustupak, odnosno odustajanje od sopstvenih ciljeva, interesa, želja ili nastojanja, a sve radi lakšeg razrešenja i prevazilaženja problema koje život svakodnevno nosi sa sobom.

Kompromis kao sredstvo socijalizacije

Svako od nas od malena usvaja naviku pristajanja na kompromise kroz iskustvo i odnose sa vršnjacima i odraslima. Na primer, kroz igru deca često kažu: „igraću se sa tobom ako mi ustupiš tvoju omiljenu igračku. Kasnije, tokom školovanja, ukoliko se dete primerno vlada biće javno pohvaljeno i sl.

Kompromis je zapravo jedan od osnovnih instrumenata socijalizacije i socijalne prihvaćenosti od strane okoline. Posledice nepristajanja na kompromis su ogromne: osoba koja ne pristaje na kompromis biva kritikovana, a ponekad i potpuno odbačena od društva.

Postoje dve vrste osoba koje ne prihvataju kompromise:

·         Jedni to čine iz inata, po prirodi su tvrdoglavi i u njihovom slučaju posledice su uvek na štetu drugih ljudi oko njih.

·         Drugi tip ljudi koji ne znaju za kompromis su principijelne i dostojanstvene osobe. One kompromis doživljavaju kao gaženje sopstvenih vrednosti, što nikako ne žele, i svesno i dostojanstveno se nose sa posledicama tog svog nepristajanja na kompromis.

Kompromis kao sredstvo društvene kontrole

Iako većina ljudi kompromis doživljava kao frustraciju u smislu da usled pristajanja na nešto odustaju od svojih želja i ciljeva, moderno društvo kompromisu pridaje pozitivno značenje i smatra ga poželjnim. Podsticanjem spremnosti kod svakog člana zajednice da čini kompromise, društvo zapravo utiče da ljudi u svom socijalnom okruženju neguju lepe odnose sa svima, pa čak i sa onima do kojih im nije stalo i koji im nisu važni. Ovo za posledicu ima širenje zavisti i licemerja.

Kompromis i tolerancija                              

Kompromis kao sredstvo rešavanja svakodnevnih problema, usled loših okolnosti vrlo lako može da poprimi oblik prinude i da tako ustvari ukazuje na našu nemoć da ostvarimo sopstvene ciljeve. U teškim životnim okolnostima kompromis, poput tolerancije, ima dve strane, tačnije najmanje dve osobe različitih moći. Na kompromis, kao i na tolerisanje uvek pristaje slabiji, odnosno onaj manje moćan. U svetlu savremenih životnih okolnosti, danas kompromis ima dimenziju prisile i nametanja kao načina koji je nužan i neizostavan kako bi se brzo rešio neki problem.

Kompromis sa samim sobom i sa drugima

Pre nego što pristanem na kompromis sa drugom osobom neophodno je pregovaranje sa samim sobom. To u najvećem broju slučajeva dovodi do udara na samopoštovanje, do osujećenja i odustajanja od sopstvenih želja. Ukoliko dugo traje, ovo može da dovede do izmene sistema vrednosti i do emocionalnih patnji.

Kompromisi na poslu kao smetnja porodičnom životu

Životne sfere u kojima najlakše pristajemo na kompromis su porodica i posao. Međutim, ukoliko balansiranje između potreba i želja porodice i zahteva na poslu traje predugo, mogu nastati problemi u obe sfere. Preterani zahtevi na poslu, kao i pritisak usled brojnih egzistencijalnih potreba, nameću tempo života i rada u kome za porodicu i intimu ostaje sve manje vremena. A to vreme se ne može nadomestiti. Delimična kompenzacija je zarada, ali ipak nedovoljna da vam nadoknadi vreme sa porodicom koje ste žrtvovali praveći kompromis radi napredovanja na poslu i veće zarade.

Kako da sačuvamo sebe u situacijama kada se od nas očekuje da drugima izađemo u susret?

Od najveće važnosti je to da zaštitimo svoju porodicu od posledica loših kompromisa. Takođe je veoma značajno negovati i održati sopstveni sistem vrednosti, uprkos pritiscima i uticajima sa strane.

Dajte sebi priliku da odredite prioritete i odlučite u kojim sferama života trebate da pravite kompromise. Pri tome, imajte na umu da je gotovo nezaobilazni pratilac većine kompromisa nezadovoljstvo koje može da se uveća ukoliko se ponavlja ili kontinuirano traje i troši previše dragocene psihičke energije.

Na kraju, jedno je sigurno. Ne treba praviti one kompromise koji mogu da naude zdravlju, poštenju, slobodi, porodici i svim ostalim osnovnim životnim vrednostima. 

Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.